Přihlášení akcionáře a investora

Pro pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a komunikaci s akcionáři a investory se prosím přihlašte. Společnost vydala pouze akcie na jméno, přičemž její akcionáři jsou vedení v seznamu akcionářů a je jim doručováno každému zvlášť prostřednictvím poskytovatele certifikovaných poštovních služeb. Pro nahlédnutí povinně zveřejňovaných materiálů pro akcionáře prosím vstupte do sekce pro akcionáře nebo do materiálů nahlédněte v sídle společnosti v Praze, na adrese:

LINK Holding, a.s. Michalská 12, 110 00 Praha 1 Česká republika IČ: 02540908 DIČ: CZ02540908 Jsme plátci DPH.

Tato sekce je určena pro akcionáře a investory společnosti LINK Holding, a.s.. Obsahuje pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a další dokumenty povinně zveřejňované akcionářům společnosti.

Pro pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a komunikaci s akcionáři a investory se prosím přihlašte. Společnost vydala pouze akcie na jméno, přičemž její akcionáři jsou vedení v seznamu akcionářů a je jim doručováno každému zvlášť prostřednictvím poskytovatele certifikovaných poštovních služeb. Pro nahlédnutí povinně zveřejňovaných materiálů pro akcionáře prosím vstupte do sekce pro akcionáře nebo do materiálů nahlédněte v sídle společnosti v Praze, na výše uvedené adrese.